416 732 126, 721 790 071 info@optikavaneckova.cz

Refrakce – měření zraku

Refrakci neboli přezkoušení zraku Vám provedeme na počkání. Poskytujeme též slevy přes zdravotní pojišťovny, ale pozor, Váš předpis brýlí od očního lékaře má platnost pouhých 90 dní.

Lidské oko a lom světla

Refrakce - lidské oko

Refrakční vady (ametropie)

Oko funguje na principu lomu světla. Mění směr paprsků, které jím prochází. Oko emetropické, tedy takové, které nevykazuje žádnou oční vadu, vytváří obraz pozorovaných předmětů na sítnici. Pokud obraz vzniká mimo sítnici pak se jedná o oko ametropické.

Ametropie může být způsobena mnoha příčinami, a to v závislosti na tom, jakým způsobem se dané oko vyvíjelo a ve které fázi došlo k odchylce od optimálního stavu. Podle těchto příčin rozlišujeme jednotlivé refrakční vady.

Rozlišujeme tyto ametropie (oční vady)

  • myopie (krátkozrakost)
  • astigmatismus
  • hypermetropie (dalekozrakost)
  • presbyopie
Myopie a její korekce

Myopie

Oční vada, při které vzdálené předměty vnímá pozorovatel rozmazaně. Předměty blízké vidí ostře. Vzdálenost na kterou myop vidí ostře, je tím kratší, čím je myopie vyšší. Příčinou je nepoměr délky oka a lomivosti jeho optického aparátu. Ostrý obraz se vytváří před sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý.
Myopie se koriguje mínusovými brýlovými čočkami tzv. rozptylkami. Tato čočka je na okrajích silnější než ve středu. Čím je myopie vyšší, tím je čočka silnější.

Astigmatismus

Tato vada je nejčastěji způsobena různým zakřivením rohovky. Paprsky, které vnikají do oka, nevytvářejí jedno ohnisko, ale dvě na sebe kolmé osy v různé vzdálenosti. Astigmatismus se může kombinovat s dalšími očními vadami. Astigmatismus se koriguje torickými brýlovými čočkami.

Optika Vaněčková s.r.o. - Astigmatismus a jeho korekce
Optika Vaněčková s.r.o. - Hypermetropie a její korekce

Hypermetropie (dalekozrakost)

Oční vada, kdy pozorovatel vidí špatně nejen na blízko, ale i na dálku. Ve většině případů je sice schopen zaostřit na dálku, ale je to pouze na základě využití vlastní akomodace. Tím dochází ke značné námaze a únavě očí. Hypermetropické oko je příliš krátké a ostrý obraz vzniká za sítnicí a na sítnici je obraz rozmazaný.
Hypermetropie bývá často provázena šilhavostí, kterou je třeba rychle odstranit a zábránit tak možnosti vzniku tupozrakosti.
Hypermetropii korigujeme plusovými skly tzv. spojkami. Tyto čočky jsou silnější ve středu než na okraji. Čím je tato vada dioptricky vyšší, tím je čočka silnější.

Presbyopie

Česky stařecká vetchozrakost. S přibývajícím věkem se ztrácí elasticita oční čočky. Tím se značně snižuje schopnost její akomodace. Vnějším projevem jsou potíže při čtení a práci na blízko. Máte-li krátké ruce při čtení je to příznak počínající presbyopie.

Optika Vaněčková s.r.o. - Presbyopie a její korekce